Kanał Wyżej
Status Prawny

Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej jest szkołą publiczną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czarnomorskiej 3.
Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, dzielnicy Mokotów, Wydział Oświaty i Wychowania.
Nazdór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status Prawny

Wersja standardowa