Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status Prawny

Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej jest szkołą publiczną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czarnomorskiej 3.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, dzielnicy Mokotów, Wydział Oświaty i Wychowania.

Nazdór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


Wprowadził BZMW/ext.HGiska 2012-11-26
Aktualizujący bzmw/ext.mantosik 2017-03-14
Zatwierdzający bzmw/ext.erozwadowska 2017-03-14
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-03-14
Wersja standardowa