Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry:

  • księga ewidencji dzieci
  • księga uczniów szkoły
  • księgi inwentarzowe
  • książka kancelaryjna
  • księga zarządzeń
  • książka obiektu budowlanego


Wprowadził BZMW/ext.HGiska 2012-11-26
Aktualizujący bzmw/ext.mantosik 2017-03-15
Zatwierdzający bzmw/ext.erozwadowska 2017-03-15
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-03-15
Wersja standardowa